Фотографите използват филмови и по-често дигитални фотоапарати, за да направят и произведат снимки за множество цели. Те използват умело комбинация от технически и творчески умения, за да снимат хора, продукти, места и различни събития. Ако искате да работите като фотограф,…