Корабостроителните инженери отговарят за дизайна, конструкцията и ремонта на плавателни съдове, като кораби, лодки, подводници и др. Към служебните им задължения спадат следните: Координация на работата между инженерите и екипите; Направа и проверка на конструкцията и съоръженията на плавателните съдове;…

Ако искате да станете архитект преди всичко ще трябва да умеете да рисувате и чертаете технически и разбира се, да ви влекат науките. Работата като архитект е разнообразна, защото ще се занимавате с различни проекти. Обстановката на работа също винаги…