Работата на чистачите е да почистват всякакви сгради и транспортни средства. Освен това те трябва да се постараят работните им места да отговарят на определени хигиенни изисквания, условия за безопасност и да имат приветлив за хората вид. Някои чистачи специализират…

Работата на иконома (домакина) е да ръководи камериерките в хотела, за да може всички стаи в него да са чисти и подредени. Освен ръководството на персонала, икономът определя дежурствата и задълженията на всяка камериерка, проверява стаите след като бъдат почистени,…