Професия „Чистач“

Работата на чистачите е да почистват всякакви сгради и транспортни средства. Освен това те трябва да се постараят работните им места ...

Професия „Иконом“

Работата на иконома (домакина) е да ръководи камериерките в хотела, за да може всички стаи в него да са чисти и подредени. Освен ръководството ...