Професия „Чистач“

Работата на чистачите е да почистват всякакви сгради и транспортни средства. Освен това те трябва да се постараят работните им места ...