Какво е трудов договор? Трудовият договор е споразумение между работодател и служител, което установява условията на наемане и уточнява взаимоотношенията и продължителността на договора и дали той може да бъде подновен. Какво трябва да бъде включено в трудовия договор?  Точките,…

Стартиране на куриерска фирма

На пръв поглед стартирането и работата на куриерските компании изглежда лесна – просто пренасят стоки от тук до там. Всичко, от което се нуждаят е един бус и телефон. Трудната част е да се задържат на пазара при наличието на…

Изкуството да преговаряш

На пазара се предлагат най-разнообразни стоки и услуги, така че определянето на цената може да се нарече вид изкуство. Ако работите като консултант или в сферата на услугите, това е шанс за вас да правите персонализирани предложения и различни оферти…

Пътническите агенти съветват клиентите си относно техните пътувания, независимо дали те са по работа или за удоволствие. Те могат да продават и пакети за почивки и най-често работят в туристически агенции. Към задълженията на пътническите агенти спадат: Помощ към клиента…

Работата на кредитните мениджъри е да защитават финансите на компанията, за която работят чрез контрол на кредитите и управление на дълговете, които клиентите й дължат. Кредитните мениджъри могат да бъдат два вида: Търговски – занимават се с бизнес клиенти; Потребителски…

Помощник счетоводителите водят прецизни финансови досиета и помагат с подготовката на балансите за различните видове бизнеси. Към задълженията на помощник счетоводителите спадат: Балансиране на отчети; Обработка на фактури и други платежни документи; Подготовка на извлеченията за приходи и разходи; Попълване…

Телефонните оператори работят най-често за отдел „Клиенти“ на повечето компании и организации. Тяхната работа е да отговарят на запитвания по телефона, да помагат на клиентите с информация и съвети, да отговарят на имейли и писма, да предлагат нови услуги на…

Работата на банковите служители е да предлагат консултантски услуги на клиентите и да осигуряват връзка между тях и банката. Те могат да  работят в търговските клонове, където обслужват хората директно или в консултантски центрове, където поддържат връзка с клиентите по…

Работата на рецепционистите (наричани още администратори) в хотелите е да карат гостите да се чувстват добре дошли, да се занимават с резервации, да отговарят на въпросите на гостите и др. Някои от основните задължения на администраторите са: Посрещане и настаняване…

Работата на секретарките е да осигуряват административна подкрепа на едно или повече отговорни лица в дадена организация. Задълженията и отговорностите им варират според това в каква компания работят, но в повечето случаи включват: Текстообработка и печатане на писма и документи;…