Телефонните оператори работят най-често за отдел „Клиенти“ на повечето компании и организации. Тяхната работа е да отговарят на запитвания по телефона, да помагат на клиентите с информация и съвети, да отговарят на имейли и писма, да предлагат нови услуги на…