Професия „Кредитен мениджър“

Работата на кредитните мениджъри е да защитават финансите на компанията, за която работят чрез контрол на кредитите и управление на ...