Sector Based Scheme – програма за българи и румънци, която им позволява да работят във ферми и фабрики като нискоквалифицирани работници

Sector Based Scheme (SBS) е програма, позволяваща на българи и румънци да работят в различните фабрики и ферми като нискоквалифицирани работници. Тази възможност е една от малкото, от които може да се възползвате за легална работа като наети, поне до края на тази година, защото от началото на 2014 година ограниченията за българите на трудовия пазар ще паднат.

Самата програма, или наричана още схема, дава позволение на британските работодатели да наемат българи и румънци на работа стига да има свободни работни места във фабриките и фермите и да няма британци, които да изявяват желание да работят там.

Трябва да се отбележи, че от тази програма могат да се възползват само и единствено българи и румънци.

За да станете част от програмата трябва да се свържете с работодател, който е съгласен да работите за него и в последствие да кандидатства за разрешително за работа (SBS Permit) от ваше име. Това разрешително ще ви даде правото да извършвате определена работа за съответния работодател, така че ако в даден момент се откажете от тази работа, няма да можете да работите на друго място със същото разрешително.

Когато работодателят получи разрешително за вас, вие все още нямате правото да започнете работа. Следващото нещо, което трябва да направите е да си извадите работна карта (accession worker card – AWC). Имайте в предвид, че можете да кандидатствате за работна карта само след като работодателят в получил разрешително за вас. Формулярът, който ще трябва да попълните и изпратите е BR3.

Работата по програмата SBS се състои в обработка на риба, месо и гъби, което става главно във фабрики и в някои ферми. Ето по-подробно описание на задълженията, които ще имате:

 • Обработка на риба

Ако работите във фабрика за риба, вие ще извършвате някое от следните неща:

 1. Ще почиствате и режете рибата;
 2. Ще я опаковате и ще лепите етикети върху опаковката;
 3. Ще управлявате някоя машина.
 • Обработка на месо

Във фабриките за месо работниците могат да имат повече задължения, като например:

 1. Премахване на вътрешностите на животните и почистването на месото;
 2. Разфасоване;
 3. Обезкостяване на месото;
 4. Складиране на месото във фризери;
 5. Опаковане на месните продукти;
 6. Клане на животни;
 7. Изрязване на мазнините от месото и др.
 • Обработка на гъби

Във фермите и фабриките за гъби работата е най-ясна, защото всеки работник трябва да бере, сортира и пакетира гъбите.

Разрешителното, което работодателят ви е получил за вас има максимален срок на валидност от 12 месеца, но в някои случаи може да бъде и за по-кратък период от време. В случай, че е така, работодателят ви може да поиска удължаването му, но общият период на разрешителното не трябва да е повече от 12 месеца.

Когато разрешителното ви изтече и ви се наложи да прекратите работа, не е задължително да напускате границите на Обединеното кралство. Вие сте в правото си да пребивавате на територията на Великобритания колкото време искате, без да ви трябва разрешение за това.

В случаите, когато работниците работят в продължение на 12 месеца без прекъсване, те придобиват правото си да кандидатстват за синя карта, която им дава пълен достъп до трудовия пазар, но от началото на 2014 година това вече няма да е нужно, защото тези ограничения ще отпаднат.

Като лице, което има разрешително и работна карта, вие имате правото да извършвате допълнителна работа без разрешение само в случаите когато:

 • Работите извън определеното работно време във фабриката или фермата;
 • Не работите допълнително повече от 20 часа седмично;
 • Работата ви е сходна на тази, която извършвате във фабриката или фермата, т.е. разрешителното ви трябва да отговаря на това, което правите;
 • Не сте наети от агенция.

За допълнителна информация – http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/bulgaria-romania/sbs/SBSworkers/

2 Comments to “Sector Based Scheme – програма за българи и румънци, която им позволява да работят във ферми и фабрики като нискоквалифицирани работници”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *