Правата ни след сключване на брак с британец и получаване на британско гражданство.

След приключване на нормативния акт даденото лице придобива текущите права на всеки правомерен гражданин на Великобритания. Едно от ...