След приключване на нормативния акт даденото лице придобива текущите права на всеки правомерен гражданин на Великобритания. Едно от основните права като във всяка държава е правото на работа. Ако до този момент това не е било опция, то сега тези…