В повечето случаи, когато търсите работа на определено място и оставите молба за работа, тя ще е първата връзка между вас и работодателя, когато той прецени, че му трябва още персонал и започне да разглежда молбите. За да пожелае да…