Тази статия има за цел да ви уведоми за данъка, който човек с доходи плаща. Като този данък бива изчислен въз основа на сумата. Различните Rates иPersonal allowance – необлагаем минимум. Дохода обложен с данък е този данък, който използва…