„Синя карта“ е  или административен отговор на държавата на желаещите да работят без наложенте нормативни ограничения на Великобритания. За съжаление сертификатът не е един, а няколко типа, но при всичките основната функция се запазва – неограничен избор сред предложенията за…