TASK SHEET (таск шийт) – списък със задължения на чистачката

Предлагаме Ви подробен списък на задълженията на чистачката. Той би бил много полезен за хората, които започват работа в момента, но все още не са усвоили добре английски език. Списъка съдържа думите на английски, начина по който се произнасят, изписан на български, и тяхното значение.

Думите са разделени в няколко различни графи, които ще Ви помогнат да се ориентирате по-добре в различните помещения.

ENTRANCE AREA (ентрънс ериъ) – коридор (входно пространство)

Clean skirting (клийн скъртинг) – почисти первазите

Polish brass (полиш брас) – полирай месинга

Wipe door (уайп доор) – избърши вратата

Vacuum carpet (вакуум карпет) – изпрахосмучи мокета

Wash floor (уош флоор) – измий пода

 

LIVING ROOM (ливинг руум) – всекидневна

Clean picture (клийн пикчъ) – почисти картината

Clean mirrors (клийн миръс) – почисти огледалата

Clean skirting (клийн скъртинг) – почисти  первазите

Clean fireplace (клийн файъплейс) – почисти камината

Clean table (клийн тейбъл) – почисти масата

Dust chairs (даст чеърс) – избърши столовете

Dust surfaces (даст сърфисес) – избърши повърхностите

Dust lampshades (даст лампшейдс) – избърши полюлеите

Polish brass/silver (полиш брас, силвъ) – полирай месинга, среброто

Vacuum carpet (вакуум карпет) – изпрахосмучи мокета

Wash windows (уош уиндоус) – измий прозорците

Wipe window ledges (уайп уиндоу леджис) – избърши первазите на прозорците

Wash radiators (уош редиейтърс) – измий радиаторите

Wash walls (уош уолс) – измий стените

Wash floor (уош флоор) – измий пода

 

DINNING ROOM (дайнинг руум) – трапезария

Clean picture (клийн пикчъ) – почисти картината

Clean mirrors (клийн миръс) – почисти огледалата

Clean skirting (клийн скъртинг) – почисти  первазите

Clean fireplace (клийн файъплейс) – почисти камината

Clean table (клийн тейбъл) – почисти масата

Dust chairs (даст чеърс)-  избърши столовете

Dust surfaces (даст сърфисес) – избърши повърхностите

Dust lampshades (даст лампшейдс) – избърши полюлеите

Polish brass/silver (полиш брас, силвъ) – полирай месинга, среброто

Vacuum carpet (вакуум карпет) – изпрахосмучи мокета

Wash windows (уош уиндоус) – измий прозорците

Wipe window ledges (уайп уиндоу леджис) – избърши первазите на прозорците

Wash radiators (уош редиейтърс) – измий радиаторите

Wash walls (уош уолс) – измий стените

Wash floor (уош флоор) – измий пода

 

KITCHEN (китчън) – кухня

Clean hob (клийн хоб) – изчисти котлоните

Clean inside cupboards (клийн инсайд  кабъъдс) – измий шкафовете отвътре

Clean inside microwave (клийн инсайд майкроуейв) – измий микровълновата отвътре

Clean outside fridge (клийн аутсайд фридж) – измий хладилника отвън

Clean inside fridge (клийн инсайд фридж) – измий хладилника отвътре

Clean oven (клийн оувен) – измий фурната

Clean radiators (клийн редиейтърс) – измий радиаторите

Wipe outside of oven (уайп аутсайд оувен) – избърши фурната отвън

Clean sink (клийн синк) – почисти мивката

Wash up (уош ап) – измий (съдовете, съдовете в миялната машина)

Wash windows (уош уиндоус) – измий прозорците

Wipe window ledges (уайп уиндоу леджис) – избърши первазите на прозорците

Wash floor (уош флоор) – измий пода

 

BATHROOM (батруум) – баня

Clean bath/sink (клийн бат/синк) – почисти ваната/ мивката

Clean mirrors (клийн миръс) – почисти огледалата

Clean shower cabinet (клийн шауъ кабинет) – почисти душ кабината

Clean sink (клийн синк) – почисти мивката

Clean tiles/surfaces (клийн тайлс/сърфисис) – почисти плочките/ повърхностите

Clean taps (клийн тапс) – почисти кранчетата на мивката

Clean toilet (клийн тоилет) – почисти тоалетната

Wash floor (уош флоор) – измий пода

 

BEDROOMS (бедруумс) – спални

Clean mirrors (клийн миръс) – почисти огледалата

Clean pictures (клийн пикчъъс) – почисти картините

Clean skirting board (клийн скъртинг борд) – почисти первазите

Clean radiators (клийн редиейтърс) – измий радиаторите

Dust surfaces (даст сърфисис) – почисти повърхностите

Change sheets (чейндж шийтс) – смени чаршафите

Make beds (мейк бедс)-  оправи леглата

Polish brass/silver (полиш брас, силвъ) – полирай месинга, среброто

Vacuum carpets (вакуум карпет) – изпрахосмучи мокета

Wipe widow ledges (уайп уиндоу леджис) – избърши первазите на прозорците

Wash walls (уош уолс) – измий стените

Wash windows (уош уиндоус) – измий прозорците

Wash floors (уош флоорс) – измий подовете

 

STAIRS/COMMON PARTS (стеърс, комън партс) – стълби и общи помещения

Vacuum (вакуум) – изпрахосмучи

Polish handrails (полиш хенд рейлс) – полирай дръжките

Clean skirting (клийн скъртинг) – почисти первазите

Wash floors (уош флоорс) – измии подовете

Wash walls (уош уолс) – измий стените

 

CLEANING MATERIALS (клийнинг матириълс) – материали за почистване

Vacuum cleaner / hoover (вакуум клийнъ / хувъ) – прахосмукачка

Bucket (бакит) – кофа

Mop (моп) – парцал за миене на под

Duster (дастър) – парцал (за обиране на прах)

Dustbin (дастбин) – кош за боклук

Dustbin Bags (дастбин багс) – торби за отпадъци

Window cleaner (уиндоу клийнър) – препарат за почистване на прозорци

Leather cleaner (ледъ клийнъ) – препарат за почистване на кожа

Bleach (блийч) – белина

Washing machine (уошинг машийн) – пералня

Dishwasher (дишуошъ) – миялна машина

Washing powder (уошинг паудъ) – прах за пране

Dishwasher tablet (дишуошъ таблет) – хапче за миялна машина

Washing liquid (уошинг ликуид) – препарат за миене (веро)

Tiles cleaner (тайлс клийнъ) – препарат за плочки

Wooden floor cleaner (уудън флоор клийнъ) – препарат за дървен паркет

Laminate floor cleaner (ламинейт флоор клийнъ) – препарат за ламинирам паркет

Oven cleaner (оувен клийнъ) – препарат за фурна

Plastic gloves (пластиц главс) – гумени ръкавици

Sponge (спандж) – гъба (за миене на чинии)

 

FURNITURE (фъъничъъ) – обзавеждане

Cupboard (кабърд) – шкаф

Wardrobe (уордроуб) – гардероб

Bed (бед) – легло

Chair (чеъ) – стол

Table (тейбъл) – маса

Mirror (миръъ) – огледало

Glass (глас) – стъкло

15 Comments to “TASK SHEET (таск шийт) – списък със задължения на чистачката”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *