Въпроси, задавани по време на интервю за работа на английски

1

В случай, че ви предстои интервю за работа и събеседването ще е на английски език, вижте тези няколко примерни въпроса, които могат да ви бъдат зададени. Това, разбира се не е изчерпателен списък – все пак въпросите биха могли да бъдат много и най-различни. Но тези примери със сигурност ще ви помогнат да сте поне малко по-подготвени.

.

.

Встъпителни въпроси

How are you today? Как сте днес?

So, so. Горе-долу.

Ok. Нормално.

Not so well. Не съм много добре.

I’m fine, thank you, and you? Благодаря, добре съм, а Вие как сте?

I’m well, thank you. Добре съм, благодаря.

Did you have any trouble finding us? Лесно ли ни намерихте?

What do you think of the weather today? Как намирате времето днес?

Why are you interested in our company? С какво Ви е заинтересувала нашата компания?

Why did you come to live in this country? Защо сте се преместили в тази държава?

 

Опит

What special aspects of your experience have prepared you for this job? Какви аспекти от Вашата предишна дейност са Ви подготвили за тази работа?

Can you describe one or two of your most important accomplishments? Бихте ли посочили едно-две от най-значимите си постижения?

How much supervision have you typically received in your previous job? Колко стриктен контрол сте имали над себе си по време на предишната си работа?

Why did you leave your previous job? Защо сте напуснали предишната си работа?

What is important to you in a company? Какво е важно за Вас във една фирма?

Говорите за фирмата, в която работите в момента – използвате сегашно време:

I have been employed by ABC company for the last 6 years as a salesperson. През последните 6 години аз работя като продавач във фирмата АBC.

Говорите за фирмата, в която вече не работите – използвате минало време:

I was employed by Jackson’s from 1989 to 1992 as a clerk. Аз работих като служител във фирмата Jackson от 1989 до 1992 година.

 

Работа

What are your strong points for this position? Какви силни страни на Вашия характер са важни за тази позиция?

How did your supervisor evaluate your job? Как ръководителят Ви е оценявал Вашата работа?

When have you been told, or discovered for yourself, you have a problem in your job performance? Кога са Ви посочвали или сами сте намирали грешки във Вашата работа?

What would you do in that situation? Какво ще направите в тази ситуация?

Can you give me an example? Можете ли да посочите примери за това?

Do you prefer to work alone or in groups? Предпочитате да работите самостоятелно или в екип?

Can you give me an example of your ability to manage or supervise others? Можете ли да ми посочите примери, когато сте прилагали своите способности да управлявате или организирате други хора?

What were some of the things about your last job that you found most difficult to do? Какви задължения на бившата Ви работа са били за Вас най-трудни за изпълнение?

What have you been typically working so far? Каква работа обикновено сте работили до сега?

 

Образование

Did you give presentations during your university/college? Имали ли сте публични изказвания по време на следването си в университета/колежа?

Did you have to use any computer programs frequently at university? Which ones? Често ли сте използвали компютърни програми в университета? Какви точно?

What courses in school have helped the most in doing this job? Какви училищни дисциплини са най-полезни за изпълнението на тази работа?

Ако сте завършили образованието си, трябва да отговаряте в минало време:

I attended the Sofia University from 1985 to 1991. Аз съм учил в Софийския Университет от 1985 до 1991 година.

I graduated with a degree in computer science. Аз придобих образование в областта на компютърните науки.

Ако в момента още учите, трябва да отговаряте в сегашно време:

I am currently studying at the Sofia University and will graduate with a degree in engineering in a year. В момента уча в Софийския Университет и след една година ще получа диплома на инженер.

I am studying English at the Foreign Language School. Аз уча английски език в Езиково училище.

 

Как оценявате себе си

What kind of things are you most confident in doing? По време на изпълнението на каква работа Вие се чувствате най-уверени?

Can you describe for me a difficult obstacle you have had to overcome? How did you handle it? How do you feel this experience affected your personality or ability? Можете ли да посочите най-сложните ситуации, които Ви се е налагало да решавате? Как сте се справили с тях? Как според Вас този опит е повлиял върху характера Ви или върху Вашите способности?

How would you describe yourself as a person? Как бихте характеризирали себе си?

What things give you the most satisfaction at work? Какво най-много Ви удовлетворява в работата?

What things frustrate you most? How do you usually cope with them? Какво може да Ви обезсърчи най-много? Как се справяте с това?

 

Творчество

In your work experience, what have you done that you consider truly creative? Вършили ли сте някога работа, която бихте могли да наречете наистина творческа?

What kind of problems have people recently called on you to solve? За разрешаването на какви проблеми хората са се обръщали към Вас за помощ?

Of your creative accomplishments, at work or at home, which have given you the most satisfaction? Извършването на каква творческа работа, в работата или вкъщи, Ви е удовлетворявало най-много?

 

Обща култура

Do you belong to any clubs, associations, or groups? Членувате ли в някакъв клуб, общество или група?

What do you like to do in your spare time? Как обичате да прекарвате свободното си време?

How do you keep up with what’s going on in your company/your industry/your profession/your country? По какъв начин успявате непрекъснато да сте запознати със събитията във Вашата фирма/отрасъла/професията/страна?

 

Мотивация

What are your objectives in this field? Какви са Вашите цели в тази област?

What is your professional goal? Какви са Вашите професионални цели?

When judging the performance of a subordinate or colleague, what factors or characteristics are the most important to you? Какви фактори са определящи за Вас, когато оценявате работата на своя подчинен или колега?

 

Успешна работа

What standards of success do you set yourself in your job? Как за себе си определяте какво е успешна работа?

In your position, how would you define doing a good job? Как си представяте добро изпълнение на работа на Вашата позиция?

 

Ръководство

What approach do you take in getting people to accept your ideas or goals? По какъв начин Вие убеждавате хората да приемат Вашите идеи или цели?

What sort of leader do your people feel you are? Are you satisfied? Как Вашите подчинени оценяват лидерските Ви качества? Удовлетворени ли сте от тази оценка?

How do you get people who do not want to work together to establish a common approach to a problem? Как успявате да накарате хората, които не искат да работят в екип, да подхождат към съвместно решение на проблема?

Do you feel your work more effectively on a one to one situation or in a group situation? Мислите ли, че работите по-ефективно самостоятелно или когато сте в екип?

How would you describe your basic leadership style? Give specific examples of how you practice this. Как бихте описали своя стил на ръководство? Посочете конкретни примери за това.

 

Опит за публични изяви/презентации

Have you ever done any public or group speaking? How did it go? Някога участвали ли сте в публични изказвания (говорили ли сте пред публика)? Как е протекло това?

Have you made any individual presentations recently? How did you prepare? Някога провеждали ли сте самостоятелни презентации? Как сте се подготвяли за тях?

 

Писмена комуникация

Would you rather write a report or give a verbal report? Why? Вие бихте предпочели да направите писмен или устен доклад? Защо?

What kind of writing have you done? For a group? For an individual? Какви писмени работи сте вършили? За някаква група хора? За отделни хора?

 

Отношение към промяната

What do you think about the ongoing changes in your company operating policies? Как се отнасяте към продължителната промяна в стратегията на управление на фирмата?

What was the most significant change made in your company in the last six months which directly affected you? How successfully do you think you implemented this change? Какви най-значителни промени, пряко повлияли върху Вас, са станали във Вашата фирма? Колко успешно сте се справили с тези промени?

What has been the most important idea or suggestion you have received recently from your co-workers? Каква е била най-важната идея или предложение, които скоро сте получавали от своите подчинени?

 

Устойчивост по време на стресови ситуации

Do you feel pressure in your job/life/at school? Tell me about it. Усещате ли натиск върху себе си в работата си/живота си/училището? Разкажете за това.

What has been the highest pressure situation you has have been under in recent years? How did you cope with it? През последните години в каква ситуация сте усетили най-голям натиск върху себе си? Как сте се справили с тази ситуация?

 

Сигурност и зрялост

Describe your most significant success and failure in the last two years. Опишете своите най-големи постижения и неудачи през последните два години.

What do you like to do best? Какво най-много обичате да правите?

What do you like to do least? Какво най-малко обичате да правите?

Think about your last review. What did your supervisor suggest needed improvement? Относно последната Ви оценка/критика/рецензия, какво Вашият директор Ви е препоръчал да промените в себе си?

What have you done about it? Какво сте направили за това?

 

Развитие

What has been the most important event or who has been the most important person in your own self development? Какъв човек или събитие най-много са повлияли върху Вашето развитие?

How much of your education did you earn? Какво Ви е дало Вашето образование?

What kind of books or other publications do you read? Какви книги или други публикации четете?

Have you taken a management development course? Минавали ли сте курсове за повишаване на квалификация на ръководителите?

How are you helping your co-workers/subordinates develop themselves? По какъв начин помагате на своите колеги/подчинени да се развиват?

 

Въпроси, които Вие можете да задавате по време на интервю за работа

What will be my responsibilities? Какво ще влиза в моите задължения?

Who will I report to? Who will be my supervisor? На кого ще бъда подчинен? Кой ще бъде моят ръководител?

What do you expect me to do in my company role? Какво ще върша по време на работата(какво да очаквам да правя на тази позиция във фирмата)?

Who are your customers/clients? Кои са Вашите клиенти?

39 Comments to “Въпроси, задавани по време на интервю за работа на английски”

 1. Pingback: meritking
 2. Pingback: meritking
 3. Pingback: meritking
 4. Pingback: meritking
 5. Pingback: kingroyal
 6. brillx casino официальный мобильная версия
  https://brillx-kazino.com
  В 2023 году Brillx Казино стало настоящим оазисом для азартных путешественников. Подарите себе незабываемые моменты радости и азарта. Не упустите свой шанс сорвать куш и стать частью легендарной истории на страницах брилкс казино.Бриллкс казино в 2023 году предоставляет невероятные возможности для всех азартных любителей. Вы можете играть онлайн бесплатно или испытать удачу на деньги — выбор за вами. От популярных слотов до классических карточных игр, здесь есть все, чтобы удовлетворить даже самого искушенного игрока.

 7. Pingback: kingroyal
 8. Pingback: grandpashabet
 9. Pingback: fuck google
 10. Pingback: child porn
 11. Pingback: child porn
 12. Pingback: porn
 13. Pingback: child porn
 14. Pingback: child porn
 15. Pingback: porn
 16. Pingback: fuck
 17. Pingback: porn
 18. Pingback: porn
 19. Pingback: porn
 20. Pingback: porn
 21. Pingback: porn
 22. Pingback: child porn
 23. Pingback: porn
 24. Pingback: child porn
 25. When symptoms, signs, and or family history suggest the possible presence of gynecologic pathology, basic laboratory evaluation, cervical vaginal Pap smear, and transvaginal TVU scanning generally are considered the next steps in diagnosis cialis generic online

 26. Pingback: child porn
 27. Useful material! I would like to share Fun football betting with live football broadcasts in HD quality, football news and slots can be played together without wasting time having to choose. Lots of slot games, easy to play, get real money, UFABET Number one in Thailand right now!

 28. Pingback: child porn
 29. Pingback: porn
 30. Pingback: child porn
 31. Абузоустойчивый VPS
  Виртуальные серверы VPS/VDS: Путь к Успешному Бизнесу

  В мире современных технологий и онлайн-бизнеса важно иметь надежную инфраструктуру для развития проектов и обеспечения безопасности данных. В этой статье мы рассмотрим, почему виртуальные серверы VPS/VDS, предлагаемые по стартовой цене всего 13 рублей, являются ключом к успеху в современном бизнесе

 32. Pingback: porn
 33. Greetings! This is my first comment here so I just wanted to give
  a quick shout out and tell you I truly enjoy reading through
  your articles. Can you suggest any other blogs/websites/forums that cover the same subjects?
  Thanks for your time!

 34. VPS SERVER
  Высокоскоростной доступ в Интернет: до 1000 Мбит/с
  Скорость подключения к Интернету — еще один важный фактор для успеха вашего проекта. Наши VPS/VDS-серверы, адаптированные как под Windows, так и под Linux, обеспечивают доступ в Интернет со скоростью до 1000 Мбит/с, что гарантирует быструю загрузку веб-страниц и высокую производительность онлайн-приложений на обеих операционных системах.

 35. Pingback: porn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *