Какво е Umbrella company и как ни засяга тя?

Какво е Umbrella company и как ни засяга тя?

Мадлена Трифонова, MT Accounting

[email protected]

Mного българи във Великобритания са поставени пред дилемата дали да работят през Limited company (дружество с ограничена отговорност), Umbrella company (компания-майка, „компания-чадър” в буквален превод) или като employees (наети от работодател).

В тази статия ще обясним какво представлява т.нар. „компания-чадър” и как да разберем дали тя е по-добрият вариант за нас.

Какво представлява umbrella company?

Umbrella company е компания, предоставяща разплащателни услуги за предприемачи, компании и консултанти, чиято основна цел е да им спести административни процедури. Услугата на Umbrella company е насочена към обикновения работник, за да му спести трудностите по откриването на собствено Ltd (дружество с ограничена отговорност), като таксата за откриване значително надвишава по-високите такси за счетоводство и т.н.

Защо ми е необходима umbrella/limited company?

В днешната икономическа среда множество агенции и предприемачи (крайният клиент на umbrella company) предпочитат да предлагат временна работа на субконтракторите си вместо постоянни трудови договори. Това означава, че ще ви се предложи работна позиция при условие, че имате посредник, който да обработва заплащането ви. Такъв посредник е Umbrella компанията.

Какви предимства предлага моделът на umbrella company?

Когато използвате umbrella company като посредник между вас и крайния клиент, вие ставате неин служител. В този случай можете да получавате данъчни облекчения върху приходите ви, тъй като могат да ви бъдат признати разходи, ако отговаряте на условието „работещ на обект, за когото важи правилото за 24-те месеца”, което ще разгледаме по-долу в текста.

Колко ще спестя чрез umbrella company?

Реалната сума, която остава за вас, ще зависи от определени фактори, като вашия данъчен код, заплащането на час от агенцията, бизнес разходите ви и др.

Какви удръжки се правят при използването на umbrella company?

Тази компания се явява ваш работодател, който влиза в договорни отношения за услуги с трето лице (вашата агенция или крайния клиент). Тя притежава стойността на този договор. От тази стойност на договора тя трябва да покрие своя норматив за печалба (retained margin), работодателските националноосигурителни вноски, платената ви отпуска и заплатата ви.

За какви разходи мога да получа данъчно облекчение?

Вашите бизнес разходи трябва да отговарят на условията на „Правилото за 24 месеца” и да са подкрепени от съответните квитанции.

Какво представлява „Правилото за 24 месеца”?

Това е наредба на Агенцията по приходите и митниците (HMRC), уреждаща разходите, освободени от данък.

Бивайки временен работник на umbrella компанията, вашите пътни и дневни разходи, направени от местоживеенето ви до обекта, на който работите, могат да бъдат признати за такива (съответно водещи до данъчно облекчение), ако: не очаквате да работите на това място повече от 24 месеца и ако очаквате да работите на повече от една позиция през това време. За сравнение – когато сте самонает или сте работник на трудов договор, транспортът (ако пътувате до обичайното си работно място) и дневните ви разходи не се признават като такива с цел данъчно облекчение.

В случай, че вашият трудов период на това място продължи повече от 24 месеца или пък вече нямате намерение да работите на променливи работни позиции, вие преставате да бъдете третиран като „временен работник” и губите възможността за този тип данъчни облекчения върху заплатата ви.

Какво представляват националните ви осигуровки от работодателя?

Това са осигурителни вноски, платими от работодателя.

Тъй като umbrella company се явява ваш работодател, тя съответно трябва да заплати тези вноски към HMRC. Стойността на тези вноски трябва да се предвиди в стойността на договора между umbrella компанията и крайния клиент. В крайна сметка те се удържат от вашето заплащане.

Тоест, ако подпишете договор с umbrella компанията, предлагащ същата ставка, каквато би била и ако сте нает на постоянна работа в компания, вие реално ще получавате по-малко заради удържаните работодателски националноосигурителни вноски от заплащането ви.

Този факт трябва да го отчетете, когато договаряте заплащането си през Umbrella компания.

Работодателските националноосигурителни вноски се изчисляват на 13,8 % върху доходите над £136 седмично и нямат таван, така че този е минималният процент, с който трябва да повишите договорената ставка с umbrella компанията, за да получавате същото нетно заплащане, ако бихте били нает на постоянен трудов договор.

Пример: Вие ще трябва да договорите минимално почасово заплащане от £11,38, ако работите към umbrella компания, за да можете да получавате същото нетно заплащане като на наетия на постоянно място служител, на когото се плащат по £10,00 на час.

На практика могат да ви бъдат предложени два варианта за ставки – такава, която да бъде директно плащана от компанията, и друга, по-висока, която да бъде осчетоводявана през umbrella company.

При условие, че разликата между двете ставки е по-голяма от 13,8 %, за вас ще бъде по-добре да ви се заплаща през umbrella company, защото могат да ви бъдат признати някои определени служебни (бизнес) разходи.

Ще ми се плаща ли платен отпуск?

Работейки чрез umbrella компания, имате правото на плащане за отпуск. Тези плащания се калкулират и изплащат авансово преди да сте във фактически отпуск.

Полагат ли ми се болнични, заплащане по майчинство или по бащинство?

Като служител на umbrella company, вие имате право на всички тези законови обезщетения, при положение, че отговаряте на съответните изисквания и сте спазили необходимите процедури, кандидатствайки за тях. Имате право на sick pay (болничен), statutory maternity (майчинство) и paternity pay (бащинство).

Източник: в. “БГБен”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *