Какво е Umbrella company и как ни засяга тя?

Какво е Umbrella company и как ни засяга тя?

Мадлена Трифонова, MT Accounting

[email protected]

Mного българи във Великобритания са поставени пред дилемата дали да работят през Limited company (дружество с ограничена отговорност), Umbrella company (компания-майка, „компания-чадър” в буквален превод) или като employees (наети от работодател).

В тази статия ще обясним какво представлява т.нар. „компания-чадър” и как да разберем дали тя е по-добрият вариант за нас.

Какво представлява umbrella company?

Umbrella company е компания, предоставяща разплащателни услуги за предприемачи, компании и консултанти, чиято основна цел е да им спести административни процедури. Услугата на Umbrella company е насочена към обикновения работник, за да му спести трудностите по откриването на собствено Ltd (дружество с ограничена отговорност), като таксата за откриване значително надвишава по-високите такси за счетоводство и т.н.

Защо ми е необходима umbrella/limited company?

В днешната икономическа среда множество агенции и предприемачи (крайният клиент на umbrella company) предпочитат да предлагат временна работа на субконтракторите си вместо постоянни трудови договори. Това означава, че ще ви се предложи работна позиция при условие, че имате посредник, който да обработва заплащането ви. Такъв посредник е Umbrella компанията.

Какви предимства предлага моделът на umbrella company?

Когато използвате umbrella company като посредник между вас и крайния клиент, вие ставате неин служител. В този случай можете да получавате данъчни облекчения върху приходите ви, тъй като могат да ви бъдат признати разходи, ако отговаряте на условието „работещ на обект, за когото важи правилото за 24-те месеца”, което ще разгледаме по-долу в текста.

Колко ще спестя чрез umbrella company?

Реалната сума, която остава за вас, ще зависи от определени фактори, като вашия данъчен код, заплащането на час от агенцията, бизнес разходите ви и др.

Какви удръжки се правят при използването на umbrella company?

Тази компания се явява ваш работодател, който влиза в договорни отношения за услуги с трето лице (вашата агенция или крайния клиент). Тя притежава стойността на този договор. От тази стойност на договора тя трябва да покрие своя норматив за печалба (retained margin), работодателските националноосигурителни вноски, платената ви отпуска и заплатата ви.

За какви разходи мога да получа данъчно облекчение?

Вашите бизнес разходи трябва да отговарят на условията на „Правилото за 24 месеца” и да са подкрепени от съответните квитанции.

Какво представлява „Правилото за 24 месеца”?

Това е наредба на Агенцията по приходите и митниците (HMRC), уреждаща разходите, освободени от данък.

Бивайки временен работник на umbrella компанията, вашите пътни и дневни разходи, направени от местоживеенето ви до обекта, на който работите, могат да бъдат признати за такива (съответно водещи до данъчно облекчение), ако: не очаквате да работите на това място повече от 24 месеца и ако очаквате да работите на повече от една позиция през това време. За сравнение – когато сте самонает или сте работник на трудов договор, транспортът (ако пътувате до обичайното си работно място) и дневните ви разходи не се признават като такива с цел данъчно облекчение.

В случай, че вашият трудов период на това място продължи повече от 24 месеца или пък вече нямате намерение да работите на променливи работни позиции, вие преставате да бъдете третиран като „временен работник” и губите възможността за този тип данъчни облекчения върху заплатата ви.

Какво представляват националните ви осигуровки от работодателя?

Това са осигурителни вноски, платими от работодателя.

Тъй като umbrella company се явява ваш работодател, тя съответно трябва да заплати тези вноски към HMRC. Стойността на тези вноски трябва да се предвиди в стойността на договора между umbrella компанията и крайния клиент. В крайна сметка те се удържат от вашето заплащане.

Тоест, ако подпишете договор с umbrella компанията, предлагащ същата ставка, каквато би била и ако сте нает на постоянна работа в компания, вие реално ще получавате по-малко заради удържаните работодателски националноосигурителни вноски от заплащането ви.

Този факт трябва да го отчетете, когато договаряте заплащането си през Umbrella компания.

Работодателските националноосигурителни вноски се изчисляват на 13,8 % върху доходите над £136 седмично и нямат таван, така че този е минималният процент, с който трябва да повишите договорената ставка с umbrella компанията, за да получавате същото нетно заплащане, ако бихте били нает на постоянен трудов договор.

Пример: Вие ще трябва да договорите минимално почасово заплащане от £11,38, ако работите към umbrella компания, за да можете да получавате същото нетно заплащане като на наетия на постоянно място служител, на когото се плащат по £10,00 на час.

На практика могат да ви бъдат предложени два варианта за ставки – такава, която да бъде директно плащана от компанията, и друга, по-висока, която да бъде осчетоводявана през umbrella company.

При условие, че разликата между двете ставки е по-голяма от 13,8 %, за вас ще бъде по-добре да ви се заплаща през umbrella company, защото могат да ви бъдат признати някои определени служебни (бизнес) разходи.

Ще ми се плаща ли платен отпуск?

Работейки чрез umbrella компания, имате правото на плащане за отпуск. Тези плащания се калкулират и изплащат авансово преди да сте във фактически отпуск.

Полагат ли ми се болнични, заплащане по майчинство или по бащинство?

Като служител на umbrella company, вие имате право на всички тези законови обезщетения, при положение, че отговаряте на съответните изисквания и сте спазили необходимите процедури, кандидатствайки за тях. Имате право на sick pay (болничен), statutory maternity (майчинство) и paternity pay (бащинство).

Източник: в. “БГБен”

6 Comments to “Какво е Umbrella company и как ни засяга тя?”

 1. Разрешение на строительство — это официальный акт, выписываемый авторизованными инстанциями государственного управления или субъектного самоуправления, который дает возможность начать строительную деятельность или выполнение строительных операций.
  [url=https://rns-50.ru/]Разрешение на строительство[/url] задает юридические основания и регламенты к строительной деятельности, включая разрешенные виды работ, приемлемые материалы и приемы, а также включает строительные нормы и пакеты защиты. Получение разрешения на строительство является необходимым документов для строительной сферы.

 2. Быстромонтируемые строения – это новейшие строения, которые отличаются высокой скоростью строительства и мобильностью. Они представляют собой сооружения, образующиеся из заранее произведенных элементов или узлов, которые могут быть скоро смонтированы на пункте стройки.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija.ru/]Стоимость строительства из сэндвич панелей[/url] отличаются гибкостью и адаптируемостью, что разрешает легко изменять и адаптировать их в соответствии с нуждами клиента. Это экономически эффективное и экологически долговечное решение, которое в последние лета получило обширное распространение.

 3. Разрешение на строительство – это законный документ, предоставленный властями, который даёт возможность правовое обоснование разрешение на работу на пуск строительной деятельности, реабилитацию, основной реабилитационный ремонт или разнообразные типы строительной деятельности. Этот уведомление необходим для осуществления в большинстве случаев всех строительных и ремонтных работ, и его отсутствие может провести к важным юридическими и финансовыми последствиями.
  Зачем же нужно [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]когда необходимо получить разрешение на строительство[/url]?
  Легальность и надзор. Генеральное разрешение на строительство – это методика обеспечения соблюдения законов и стандартов в периоде становления. Разрешение дает гарантийное соблюдение законодательства и стандартов.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]https://rns50.ru/[/url]
  В окончательном итоге, разрешение на строительство и модификацию является важным средством, гарантирующим законное основание, обеспечение безопасности и устойчивое развитие строительной сферы. Оно дополнительно представляет собой обязательное этапом для всех, кто намечает строительство или реконструкцию объектов недвижимости, и присутствие помогает укреплению прав и интересов всех сторон, заинтересованных в строительной деятельности.

 4. Разрешение на строительство – это юридический документ, предоставляемый органами власти, который даёт возможность юридическое удостоверение допуск на запуск строительство объектов, реабилитацию, основной реновационный или дополнительные разновидности строительных работ. Этот запись необходим для осуществления в практических целях различных строительных и ремонтных монтажей, и его недостаток может привести к серьезными юридическими и денежными последствиями.
  Зачем же нужно [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]разрешение на строительство в москве[/url]?
  Легальность и надзор. Генеральное разрешение на строительство – это способ гарантирования выполнения норм и законов в ходе постройки. Удостоверение предоставляет обеспечение выполнение правил и норм.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]https://rns50.ru[/url]
  В итоге, разрешение на строительство и реконструкцию объекта является важнейшим инструментом, предоставляющим законное основание, охрану и устойчивое развитие строительства. Оно к тому же обязательным мероприятием для всех, кто планирует заниматься строительством или реконструкцией недвижимости, и его наличие помогает укреплению прав и интересов всех сторон, принимающих участие в строительной деятельности.

 5. Скоростроительные здания: коммерческая выгода в каждой составляющей!
  В современном мире, где время – деньги, строения быстрого монтажа стали реальным спасением для бизнеса. Эти современные сооружения объединяют в себе твердость, экономичность и быстроту установки, что сделало их идеальным выбором для разнообразных предпринимательских инициатив.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые каркасные здания из металлоконструкций[/url]
  1. Быстрота монтажа: Время – это самый важный ресурс в коммерческой деятельности, и объекты быстрого монтажа позволяют существенно сократить сроки строительства. Это значительно ценится в постановках, когда требуется быстрый старт бизнеса и начать извлекать прибыль.
  2. Экономичность: За счет улучшения производственных процедур элементов и сборки на объекте, экономические затраты на моментальные строения часто снижается, по отношению к традиционным строительным проектам. Это обеспечивает экономию средств и достичь большей доходности инвестиций.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]http://scholding.ru[/url]
  В заключение, сооружения быстрого монтажа – это отличное решение для коммерческих проектов. Они обладают быстрое строительство, экономическую эффективность и повышенную надежность, что дает им возможность отличным выбором для предпринимательских начинаний, готовых начать прибыльное дело и извлекать прибыль. Не упустите возможность сократить затраты и время, лучшие скоростроительные строения для ваших будущих инициатив!

 6. Экспресс-строения здания: коммерческий результат в каждом кирпиче!
  В нынешней эпохе, где время равно деньгам, сооружения с быстрым монтажем стали истинным спасением для предпринимательства. Эти новаторские строения включают в себя повышенную прочность, финансовую экономию и молниеносную установку, что обуславливает их оптимальным решением для разнообразных коммерческих задач.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания[/url]
  1. Скорость строительства: Минуты – основной фактор в финансовой сфере, и здания с высокой скоростью строительства позволяют существенно уменьшить временные рамки строительства. Это высоко оценивается в условиях, когда актуально быстро начать вести дело и начать извлекать прибыль.
  2. Экономичность: За счет совершенствования производственных операций по изготовлению элементов и монтажу на площадке, бюджет на сооружения быстрого монтажа часто бывает ниже, по отношению к обычным строительным проектам. Это позволяет получить большую финансовую выгоду и обеспечить более высокую рентабельность вложений.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]http://scholding.ru[/url]
  В заключение, экспресс-конструкции – это идеальное решение для проектов любого масштаба. Они включают в себя молниеносную установку, экономию средств и надежные характеристики, что сделало их оптимальным решением для предпринимателей, стремящихся оперативно начать предпринимательскую деятельность и получать доход. Не упустите шанс на сокращение времени и издержек, превосходные экспресс-конструкции для вашего следующего начинания!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *