Как да преминем успешно изпитателния срок на новата работа

1Неписано правило при започването на нова работа е, че първите 3 месеца се приемат като изпитателен срок за новите служители. През този период вие трябва да докажете на работодателя си, че работата е подходяща за вас и че можете да се справите с нея. За съжаление това не се получава всеки път. Причините може да са различни – трябва ви повече време да свикнете с работата, има неясни неща, които никой не ви е обяснил или просто не знаете как да се представите в най-добрата си светлина. Но причината не е от значение, защото ако искате да преминете успешно изпитателния си срок на новата работа, но не знаете как, просто прочетете съветите в тази статия.

 • Запознайте се с ключовите лица в компанията, разберете тяхното мнение и позиция, относно работата им, както и за ситуацията в сферата, в която работите и за перспективите за развитие във фирмата.
 • Маркирайте територията си – подредете си работното място така, че да не изглежда като временно убежище, а като работно място на сериозен и стабилен професионалист.
 • Общувайте с колегите си на тяхна територия. Не забравяйте да посещавате своите колеги в привичната им обстановка – на техните работни места, и не чакайте само те да минават да ви видят.
 • Станете неразделна част от вътрешния живот на фирмата – излизайте заедно с колегите си в обедната почивка, разговаряйте с тях, ако ги срещнете из коридорите.
 • Гледайте и слушайте внимателно, но говорете по-малко. В началото се откажете от своите мнения и представи, които имате от предишната си работа.
 • Захващайте се с малки конкретни проекти и дейности, които можете да изпълните в кратки срокове. Успоредно с това проучвайте тенденциите и разработвайте стратегия на по-дългосрочната си работа в компанията.
 • Никога не сравнявайте настоящата си работа с предишната, особено на глас пред колегите и началниците си.
 • Приемете новата си работа и колеги за част от себе си. Мислете колективно и винаги когато говорите за нещо използвайте “ние”, вместо „аз“.
 • Ако имате подчинени, трябва изцяло да им се доверите докато още не сте навлезли в работата си. Демонстрирайте своето желание и готовност да работите заедно с тях, искайте тяхното мнение, насърчавайте ги да проявяват инициатива и да ви помагат при навлизането ви в новата длъжност.
 • Преценете за себе си професионалното ниво на своите колеги и подчинени, изградете си първоначално мнение за тяхната компетентност и разберете, какви са техните силни и слаби страни по отношение на работата, която вършат във фирмата.
 • Не проявявайте излишна фамилиарност с колегите си, но и не се дръжте с тях формално и студено.
 • Не започвайте запознанството си с новите колеги и подчинени по време на партита. Предпочетете те да създадат първото си впечатление за вас в делова среда, а не по време на някакво неформално събитие.
 • Не се опитвайте веднага да навлизате във всички детайли на новата си работа, защото няма да успеете да разберете основните неща. Но, не бива да изпадате в другата крайност – да се ограничите с повърхностните мнения, без да разбирате същността на работата, която вършите.
 • Не се допитвайте към началника си по всеки работен въпрос, дори още да не сте много навътре в темата. Ако се сблъскате с наистина сложен и важен въпрос, обърнете се към него за съвет без да се притеснявате.
 • Трябва много внимателно да слушате ръководителя си през първите 3 месеца. Дори, ако се налага, правете си записки и ги показвайте на мениджъра си, за да сте сигурни, че сте разбрали вярно. Не бива да си позволявате да изказвате собствено мнение през първата седмица от работата на новото работно място.
 • Определете, кои от новите ви колеги са неформалните лидери в колектива и ги направете свои съюзници. Съветвайте се с тях по ключовите въпроси.
 • Присъствайте в офиса физически, колкото може повече – хората трябва да свикнат с вашето присъствие и да ви приемат.
 • Избягвайте конфликтите, поне през изпитателния ви срок. Можете да си позволите най-много един-два конфликта по много важни поводи, но само ако сте сигурни, че вие сте прави. Ако не сте сигурни в победата си – по добре е да запазите разрешаването на конфликта за по-късно.

2 Comments to “Как да преминем успешно изпитателния срок на новата работа”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *