Координатор на кран

Този курс осигурява идеалното въвеждане за лица, които са нови или неопитни оператори, или тези, които се нуждаят от опреснително обучение. Целта на обучението е да се гарантира, че всеки, който извършва закачане на товари и сигнализиране за движението им с помощта на подемно оборудване, има основни познания за това как да работи безопасно и ефикасно.

Курсът съчетава класна стая и практическа работа и обхваща следните точки:

  • Определяне на размерите и теглото на товарите и предаване на тази информация на оператора на крана.
  • Избиране, поставяне и демонтиране на подходящи повдигачи безопасно и правилно.
  • Използването на ясни и недвусмислени сигнали за насочване на действията на кран, движещи товари с различни размери и тежести.
  • Съхранение и поддръжка на повдигащи принадлежности и установяване на тяхната експлоатация.

Получена квалификация:

  • Карта на червените обучени оператори на CPCS (при успешно завършване на техническите тестове на CPCS)

Продължителност на курса: Четири дни

 

One Comment to “Координатор на кран”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *