Отсъствие от работа поради осиновяване

Ако работите и са ви дадени родителски права върху дете или сте на път да осиновявате, имате право на отпуск поради осиновяване или т.нар. “adoption leave”. За да стане това, трябва да сте работили за съответния работодател за период от поне 26 седмици, като този период спира да се зачита в момента, в който ви съобщят, че вече имате права над детето.

За получаване на отпуск за осиновяване на дете в чужбина, отново трябва да сте работили за работодателя си минимум 26 седмици или да направите 26 работни седмици, ако сте сменили работодателят си по време на осиновяването.

Осиновителите имат право на 26 седмици отсъствие от работа, като има възможност то да се удължи до още 26 седмици. През първите 26 седмици, осиновителите получават заплащане, установено от закона, което се изплаща като при майчинството. Ако удължите отпуската си с още 26 седмици, тогава през този период не получавате никакво заплащане, освен ако нямате договорено такова.

Уведомяването на вашия работодател, за това, че искате да отсъствате от работа трябва да стане не по-късно от 7 дни, след като са ви уведомили, че имате право да осиновите детето. Ако изпуснете 7-дневния период, не чакайте, ами съобщете на работодателя си, че ви трябва отпуск възможно най-скоро. Трябва да кажете и датата, на която очаквате детето да е при вас и от кога искате да започне да тече отпускът ви.