Професия „Монтажник на алармени системи“

Монтажниците на алармени системи поставят и обслужват електронни системи, които контролират достъпа до сгради или помещения и сигнализират при улавяне на натрапници. Те могат да монтират алармените системи в жилищни сгради, офиси, магазини, обществени сгради и др.

Задълженията на монтажниците включват:

 • Монтиране на сензори за движение;
 • Свързване на сензорите към контролните панели;
 • Придържане към плановете на сградата при извършване на монтажа;
 • Монтиране на камери за видеонаблюдение, ако се изисква от клиента;
 • Тестване на системите;
 • Обясняване работата на системите на клиента;
 • Извършване на проверки и поддръжка на вече инсталирани алармени системи;
 • Отзоваване при повиквания за ремонт на повредени системи.

Някои монтажници инсталират и много сложни алармени и наблюдателни системи, въпреки, че повечето клиенти предпочитат обикновените и опростени системи.

Монтажниците на алармени системи обикновено работят всеки делничен ден от 09:00 до 17:00 часа. Полагането на извънреден труд след работно време и през почивните дни също е възможно. Самонаетите лица могат да работят и денонощно на повикване, за да са винаги на разположение при проблеми. Работната среда може да бъде на закрито в сгради и помещения или на открито. Вдигането на сравнително тежко оборудване се среща често, работата на височини също.

За да работите като монтажник на алармени системи, независимо дали ще е като самонает или за работодател, ще трябва да притежавате следните умения и качества:

 • Добри практични умения;
 • Способност за работа с различни инструменти;
 • Интерес в сферата на електрониката;
 • Способност за следване на планове и инструкции;
 • Способност за разрешаване на проблеми;
 • Прецизен и методичен подход;
 • Добри комуникативни умения;
 • Способност за просто и ясно обяснение на клиента по какъв начин работят системите;
 • Умение за самостоятелна работа, както и работа в екип;
 • Искреност и отговорност.

Опитът в областта на електрониката и електронните системи ще ви бъде от полза. Трябва да имате добро и  цветно зрение. Почти всички големи компании ще ви направят общ преглед, преди да ви наемат на работа.

За да ви наемат на работа не са ви необходими специални квалификации, въпреки, че някои работодатели могат да изискат такава от вас. За да се сдобиете с такава, може да се запишете на курс в колеж и при успешно завършване ще ви се издаде съответният сертификат (Certificate in Security and Emergency Alarm Systems).

В Обединеното кралство има търсене на монтажници на алармени системи, така че има голям шанс някоя малка или голяма компания да се поинтересува от вас. Можете и да започнете работа и за себе си като самонаето лице, но ще трябва да намирате сами клиентите си.

Наетите от работодател монтажници печелят около 16 000 – 20 000 паунда на година. Опитните монтажници могат да достигнат възнаграждение до 30 000 паунда годишно.

Самонаетите лица сами определят цените за услугите, които предоставят и техните доходи зависят от това колко клиенти обслужват и как ги таксуват. Най-платена е работата в Лондон и югоизточната част на страната.

Полезни връзки:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *