Професия „Пожарникар“

Работата на пожарникарите е да пазят хората и тяхното имущество от пожар, рискови ситуации, спешни услуги, обучаване и даване на съвети за предпазване от пожар.

Спешната намеса включва потушаване и контрол на пожари, извеждане на хора от горящи сгради, оказване на помощ при опасни ситуации, отзоваване при сигнал за бомба, замърсявания с химикали и опасни вещества и др.

Съветването за предпазване от пожар и обучаването се извършва при организирани презентации в училища или други обществени места. Прави се проучване на сградите, с цел да се разбере дали отговарят на противопожарните изисквания и консултация със строителите, при която им се дават насоки за безопасност.

Ежедневните задължения на пожарникарите включват поддръжка, проверка и почистване на оборудването, провеждане на тренировки и обучения, а по-висшите служители се занимават с воденето на доклади и ръководят екипите.

Работно време

Работата може да е на пълно или непълно работно време.

Пожарникарите, които работят на пълен работен ден имат по 42 работни часа седмично, като това става на дневни и нощни смени, заради естеството на работата, която изисква денонощно предоставяне на спешни услуги. Има възможност и за извънредни часове.

Пожарникарите на непълен работен ден предимно работят в малки населени места, в които няма много спешни случаи. Те могат да работят на други места, но при спешен случай, трябва веднага да се отзоват.

Професията е изпълнена със стрес и от пожарникарите се изисква особено добро физическо здраве. Условията могат да бъдат много рискови, но това е част от работата и всеки един пожарникар е наясно с тях. Носи се защитно облекло, маска и тежко оборудване.

Умения

Уменията, които трябва да притежавате за да сте пожарникар са:

 • Добро физическо здраве и издръжливост;
 • Бързи реакции и спокойствие;
 • Кураж;
 • Работа в екип и добра самодисциплина;
 • Отлични комуникативни способности;
 • Предпазливост;
 • Способност за водене на точни доклади за случаите.

Назначаване

За назначаване няма точни изисквания, но трябва да имате добро образование. Някои бригади изискват определено образование – GCSE/S grade, като понякога определят точно какви оценки и предмети изискват от кандидатите.

Подбора става чрез интервю и писмен тест, както и практически и физически изпити. Кандидатите преминават и пълен медицински преглед и трябва да имат добро зрение. Прави се и проверка на способността за разпознаване на цветовете. Няма изисквания за ръст.

Минималната възраст, на която трябва да са кандидатите е 18 години, като няма горна граница, но някои бригади може да са определили такава.

Обучение

Курсът на обучение продължава от 12 до 16 седмици (18 за Северна Ирландия). Преди влизане в длъжност ще ви се представят противопожарните стандарти и предпазните мерки. Обучението ви в практическата част ще включва:

 • Поведение при пожар и борба с него, спасителни техники, влизане в сгради;
 • Употреба на предпазното облекло и маската;
 • Използване на противопожарни средства;
 • Използване на оборудване;
 • Оказване на първа помощ.

След встъпването ви в длъжност, имате пробен период, който може да трае до 2 години, през който продължавате обучение от опитните пожарникари. През това време работата ви постоянно подлежи на оценка.

Пожарникарите на непълен работен ден преминават през обучение по време на почивните дни и посещават седмични нощни тренировки. Имат възможност и за посещение на кратки курсове с образователна цел, през деня.

В повечето бригади подтикват пожарникарите да придобият QCF (NVQ/SVQ) от трето ниво (Level 3) в областта на спешните противопожарни услуги (Emergency Fire Services). Изгражда се и нова система, която ще предлага вътрешно обучение, QCF според длъжността и ясно изразена йерархия. Възможни са и други професионални квалификации.

Възможности

В Англия и Уелс има над 58 бригади, като повечето пожарникари работят в тези, които са близо до тях. В Шотландия има 8 бригади, а в Северна Ирландия 4 управления. Конкуренцията за пожарникар на пълно работно време е жестока и винаги има много повече кандидати, отколкото места. Винаги има запас от пожарникари на непълен работен ден, особено в малките градове и села.

Годишен доход

Стажантите получават около 19,500 GBP годишно, а опитните пожарникари могат да заработят от 20,000 GBP до 26,000 GBP на година. Ръководителите на екипите печелят около 27-28,000GBP.

Пожарникарите на непълен работен ден получават от 1,000 GBP до 2,500 GBP на година, както и допълнително възнаграждение, ако взимат участие по време на акция, което зависи от чина им.

Допълнителна информация

UK Fire Service Resources

IPDS

Fire Authority for Northern Ireland
Human Resources
Brigade Headquarters
1 Seymour Street
Lisburn
BT27 4SX

 

2 Comments to “Професия „Пожарникар“”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *