Професия „Технолог хранителни продукти“

Технолозите на хранителни продукти работят в областта на развитието на храните и напитките. Те проверяват дали продуктите са безопасни за крайния потребител.

Към задълженията на технолозите спадат:

 • Намиране на начини за поддържане свежестта, безопасността и атрактивността на храните;
 • Откриване на нови начини за бързо и евтино производство на хранителните продукти;
 • Провеждане на изследвания, за да се провери дали храните и напитките са безопасни за консумация;
 • Откриване на нови съставки и рецепти за производство на хранителни продукти;
 • Модифициране на храни и напитки;
 • Провеждане на контролирани експерименти и производство на мостри;
 • Съставяне на производствени процеси и машини за новите продукти.

Технолозите на хранителни продукти имат добри познания по химично инженерство, финансов мениджмънт, пазарно и потребителско проучване и планиране на продукцията.

Работното време на технолозите обикновено е между 35 и 40 часа на седмица. Може да се работи както на пълен работен ден, така и на смени. Най-честата работна среда е лаборатория. В някои случаи носенето на специално или защитно облекло е задължително.

За да работите като технолог на хранителни продукти ще трябва да притежавате следните умения и качества:

 • Влечение към науката;
 • Добри познания в сферата на химията и математиката;
 • Интерес към храните и готварството;
 • Внимание към детайлите;
 • Способност да работите в стерилна среда и да спазвате стриктна хигиена;
 • Добри комуникативни способности;
 • Способност да спазвате правилата и да докладвате при всякакви проблеми;
 • Умение за работа в екип.

Освен горепосочените умения и качества, за да ви предпочетат работодателите на Острова, ще ви трябва и квалификация в областта на химията, хранителните науки, хранителните технологии и т.н. Опитът на подобна позиция или в сферата на храните е предимство. Ако нямате квалификация ще трябва да  изкарате курс в колеж или да завършите висше образование по специалността.

Друг вариант за навлизане в професията е като започнете работа като лабораторен технолог. С добиването на опит може да се издигнете до технолог хранителни продукти.

Има още един път за навлизане в професията и той е чрез програмата за чиракуване, ако сте на възраст до 24 години. За повече информация посетете www.apprenticeships.org.uk.

Хранителните технолози могат да работят за множество организации в областта на проучването и развитието на нови продукти, като:

 • Производители на храни;
 • Търговци на дребно и във вериги супермаркети;
 • Изследователи, които правят разработки за правителството;
 • За университети;
 • За местни органи на властта.

В рамките на по-големите организации може да има възможности да специализирате или да се прехвърлите към мениджърски пост.

Технолозите на хранителни продукти печелят между 20 000 – 25 000 паунда на година. С добиването на опит, заплащането им може да достигне до 40 000 паунда годишно.

Полезни връзки:

One Comment to “Професия „Технолог хранителни продукти“”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *