Работата на компютърните техници се състои в поддръжката, поправянето и инсталирането на компютърни системи. Те могат да работят в различни сфери, като например: В екип, който поддържа компютърните системи в големите организации; Като търговци в специализирана IT компания; Като техници,…