Работа като компютърен техник

Работата на компютърните техници се състои в поддръжката, поправянето и инсталирането на компютърни системи. Те могат да работят в ...