Започване на нова работа – практически съвети

изтеглен файлПри започване на работа за първи път е възможно да се чувствате малко нервни. Може да изпитвате известно притеснение дали ще успеете да покриете очакванията на работодателя или пък дали ще вършите всичко както трябва. Необходимо е вашият работодател ясно да ви обясни подробностите, свързани с работата и да ви подкрепи като нов служител. Има някои неща, с които също трябва да сте наясно. В три последователни статии ще ви представим информация, свързана с тези неща, а именно:

практически съвети

как да се държим на работното място

– вашата работа и вашите колеги.

Практически съвети за започване на работа

Проверка от страна на работодателите

Когато започвате работа вашият работодател може да изиска от вас да му предоставите доказателство за вашата идентичност, например паспорт. Фирмата може също така да извърши и други проверки, като например да се свърже с бившите ви работодатели, чиито препоръки сте представили. За някои работни места може да се наложи да преминете и медицински преглед. Вашият работодател трябва да ви каже за това, преди да започнете работа.

Ако сте родени в друга страна, вашият работодател може да изиска от вас да му представите доказателства, че имате право да работите в Обединеното кралство.

Можете да разберете повече за тези проверки на интернет страницата на GOV.UK.

GOV.UK – employer checks

Вашият договор

Договорите за работа обикновено съдържат информация за неща като:

– почивните дни, които ви се полагат и които вие ще получите

– работните часове

– срока за подаване на предизвестие за напускане, което вие трябва да дадете на своя работодател, ако искате да оставите вашата работа

– срока за подаване на предизвести за уволнение или съкращение, което вашият работодател трябва да ви даде, ако иска да прекрати вашия договор.

Ако не получите договор, посъветвайте се с вашия работодател за това и потърсете обяснение!

Въвеждане в работата / встъпване в длъжност

Много работодатели ще ви предоставят въвеждащо обучение, когато започвате работа. Освен това те ще ви обяснят подробности, свързани с организацията и вашата роля в нея. Те могат да ви дадат наръчник на персонала, който може да бъде на хартиен носител или онлайн. Тази информация трябва да ви каже повечето от това, което трябва да знаете относно работната дейност на организацията. Това може да включва и информация за здравето и безопасността, за процедурите по пожаробезопасност и фирмената политика за превенция на тормоза на работното място.

Плащания и данъци

Когато започнете работа на трудов договор, вашият работодател става отговорен за приспадането на данъка върху доходите и здравноосигурителните вноски от вашата заплата, преди да я получите. Тази система се нарича PAYE (Pay As You Earn). Вие ще получите документи, отнасящи се до PAYE от HM Revenue & Customs (HMRC) и вашия работодател.

При всяко плащане, вашият работодател трябва да ви даде фиш. Това е квитанция за данъка, който сте платили, показваща подробности като:

– приходите ви преди облагането с данъци – вашето “брутно заплащане”

– размера на данъка върху доходите, осигурителни вноски и погасявания за студентски заем, ако имате такъв, които са били приспаднати от вашата заплата

– приходите ви след облагането с данъка – вашето “нетно заплащане”

– вашия данъчен номер

– номера на вашия работодател.

Дръжте всеки фиш, който сте получили при заплащането на сигурно място някъде в дома си. Ако сте платили твърде много данък, тези подробности може да се окажат важни и необходими, за да си го получите обратно. Ако не получите разписка за получената сума, кажете на вашия мениджър или ръководител.

Вие ще трябва да предоставите на работодателя си вашия национален застрахователен номер (National Insurance number / NIN), за да сте сигурни, че данъчните вноски за облагане на приходите и Националната застраховка, която плащате са правилно записани. Ще откриете вашия национален застрахователен номер на NIN картата или уведомителното писмо, което сте получили от HMRC, когато сте навършили 16 години.

Можете да получите повече информация, свързана с плащането на данъци на уебсайта на HMRC.

HMRC – starting your first job

Други документи, които да донесете

Обикновено работодателите изискват от своите нови служители и формуляр P45, който показва колко данъци сте платили. Те могат също така да поискат копие на диплом за завършено образование или специфична квалификация.

>> Следва – как да се държим на работното място

17 Comments to “Започване на нова работа – практически съвети”

 1. Быстромонтируемые здания – это актуальные системы, которые отличаются высокой быстротой возведения и гибкостью. Они представляют собой конструкции, состоящие из предварительно изготовленных составных частей или узлов, которые способны быть быстрыми темпами смонтированы на участке развития.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija.ru/]Быстровозводимые конструкции из сэндвич панелей[/url] обладают гибкостью а также адаптируемостью, что позволяет легко менять а также адаптировать их в соответствии с пожеланиями покупателя. Это экономически лучшее а также экологически стойкое решение, которое в крайние лета заполучило маштабное распространение.

 2. Разрешение на строительство – это официальный документ, выдаваемый органами власти, который предоставляет возможность правовое санкция на пуск строительства, реконструктивные мероприятия, капремонт или разные типы строительной деятельности. Этот сертификат необходим для воплощения почти любых строительных и ремонтных процедур, и его отсутствие может провести к важным юридическими и финансовыми последствиями.
  Зачем же нужно [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]как зарегистрировать разрешение на строительство[/url]?
  Соблюдение правил и контроль. Разрешение на строительство и монтаж – это способ предоставления выполнения законов и стандартов в процессе становления. Документ дает гарантии соблюдение правил и стандартов.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]www.rns50.ru[/url]
  В финальном исходе, разрешение на строительство и модификацию представляет собой фундаментальный способом, предоставляющим соблюдение законности, безопасность и устойчивое развитие строительства. Оно к тому же обязательным мероприятием для всех, кто собирается заниматься строительством или модернизацией объектов недвижимости, и его наличие способствует укреплению прав и интересов всех участников, принимающих участие в строительстве.

 3. Разрешение на строительство – это законный документ, предоставленный государственными властями, который предоставляет право правовое обоснование разрешение на начало работы строительной деятельности, реконструктивные мероприятия, капитальный ремонт или дополнительные сорта строительных работ. Этот письмо необходим для проведения по сути различных строительных и ремонтных монтажей, и его отсутствие может подвести к важным юридическими и финансовыми последствиями.
  Зачем же нужно [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]организация получения разрешения на строительство[/url]?
  Соблюдение законности и контроль. Разрешение на строительство – это средство гарантирования соблюдения законов и стандартов в периоде эрекции. Это дает гарантийное выполнение правил и норм.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]rns50.ru/[/url]
  В результате, разрешение на строительство и модификацию представляет собой значимый механизмом, обеспечивающим законность, собственную безопасность и устойчивое развитие строительной деятельности. Оно также представляет собой обязательное шагом для всех, кто намечает строительство или реконструкцию объектов недвижимости, и присутствие помогает укреплению прав и интересов всех сторон, участвующих в строительном процессе.

 4. Моментально возводимые здания: коммерческая выгода в каждой части!
  В современном обществе, где время – деньги, здания с высокой скоростью строительства стали настоящим спасением для компаний. Эти новаторские строения обладают высокую прочность, экономичность и скорость монтажа, что сделало их первоклассным вариантом для разнообразных предпринимательских инициатив.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания[/url]
  1. Ускоренная установка: Секунды – определяющие финансовые ресурсы в деловой сфере, и скоростроительные конструкции способствуют значительному сокращению сроков возведения. Это значительно ценится в случаях, когда важно быстро начать вести бизнес и получать доход.
  2. Экономичность: За счет совершенствования производственных процессов элементов и сборки на площадке, финансовые издержки на быстровозводимые объекты часто приходит вниз, по сопоставлению с традиционными строительными задачами. Это предоставляет шанс сократить издержки и получить более высокую рентабельность инвестиций.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]www.scholding.ru[/url]
  В заключение, скоростроительные сооружения – это первоклассное решение для проектов любого масштаба. Они объединяют в себе эффективное строительство, эффективное использование ресурсов и надежные характеристики, что позволяет им оптимальным решением для предприятий, готовых к мгновенному началу бизнеса и обеспечивать доход. Не упустите возможность получить выгоду в виде сэкономленного времени и денег, выбрав быстровозводимые здания для вашего следующего делового мероприятия!

 5. Скорозагружаемые здания: финансовая польза в каждой детали!
  В сегодняшнем обществе, где секунды – доллары, скоростройки стали истинным спасением для фирм. Эти современные конструкции комбинируют в себе высокую надежность, финансовую эффективность и быстрое строительство, что делает их лучшим выбором для бизнес-проектов разных масштабов.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания работы[/url]
  1. Быстрое возведение: Время – это самый важный ресурс в коммерческой деятельности, и скоро возводимые строения дают возможность значительно сократить время строительства. Это значительно ценится в случаях, когда требуется быстрый старт бизнеса и начать монетизацию.
  2. Финансовая эффективность: За счет улучшения производственных процедур элементов и сборки на объекте, финансовые издержки на быстровозводимые объекты часто оказывается ниже, по сопоставлению с обыденными строительными проектами. Это дает возможность сэкономить деньги и добиться более высокой доходности инвестиций.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]https://www.scholding.ru[/url]
  В заключение, сооружения быстрого монтажа – это идеальное решение для бизнес-мероприятий. Они обладают быстроту монтажа, финансовую выгоду и устойчивость, что обуславливает их наилучшим вариантом для профессионалов, ориентированных на оперативный бизнес-старт и извлекать прибыль. Не упустите возможность сократить издержки и сэкономить время, оптимальные моментальные сооружения для ваших будущих инициатив!

 6. Моментально возводимые здания: прибыль для бизнеса в каждой составляющей!
  В современной действительности, где время имеет значение, экспресс-конструкции стали реальным спасением для коммерческой деятельности. Эти инновационные конструкции включают в себя устойчивость, финансовую эффективность и быстрое строительство, что делает их первоклассным вариантом для различных коммерческих проектов.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания из металлоконструкций цена[/url]
  1. Ускоренная установка: Минуты – основной фактор в предпринимательстве, и скоро возводимые строения позволяют существенно сократить сроки строительства. Это чрезвычайно полезно в условиях, когда актуально быстро начать вести дело и начать получать доход.
  2. Экономия средств: За счет усовершенствования производственных процессов элементов и сборки на месте, стоимость быстровозводимых зданий часто оказывается ниже, по сопоставлению с обыденными строительными проектами. Это позволяет сэкономить средства и обеспечить более высокий доход с инвестиций.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]http://scholding.ru[/url]
  В заключение, экспресс-конструкции – это идеальное решение для коммерческих инициатив. Они обладают скорость строительства, эффективное использование ресурсов и надежность, что обуславливает их лучшим выбором для фирм, ориентированных на оперативный бизнес-старт и извлекать прибыль. Не упустите шанс экономии времени и денег, превосходные экспресс-конструкции для ваших будущих инициатив!

 7. Наши цехи предлагают вам перспективу воплотить в жизнь ваши самые авантюрные и художественные идеи в области интерьерного дизайна. Мы специализируемся на изготовлении текстильных панно плиссированных под по индивидуальному заказу, которые не только подчеркивают вашему резиденции неповторимый образ, но и подсвечивают вашу самобытность.

  Наши [url=https://tulpan-pmr.ru]шторы плиссе[/url] – это гармония роскоши и практичности. Они сочетают атмосферу, фильтруют сияние и сохраняют вашу личное пространство. Выберите ткань, оттенок и отделка, и мы с с удовольствием разработаем текстильные шторы, которые прямо подчеркнут натуру вашего оформления.

  Не стесняйтесь типовыми решениями. Вместе с нами, вы сможете создать текстильные панно, которые будут соответствовать с вашим оригинальным вкусом. Доверьтесь нашей фирме, и ваш обитель станет пространством, где каждый компонент говорит о вашу индивидуальность.
  Подробнее на [url=https://tulpan-pmr.ru]sun-interio1.ru[/url].

  Закажите текстильные панно со складками у нас, и ваш обитель переменится в парк дизайна и комфорта. Обращайтесь к нашей команде, и мы содействуем вам воплотить в жизнь личные иллюзии о идеальном декоре.
  Создайте свою собственную историю внутреннего дизайна с нашей командой. Откройте мир перспектив с текстильными панно со складками под по вашему заказу!

 8. Наши цехи предлагают вам возможность воплотить в жизнь ваши самые смелые и новаторские идеи в секторе внутреннего дизайна. Мы фокусируемся на изготовлении гардины плиссированных под по заказу, которые не только делают вашему жилью неповторимый стиль, но и подсвечивают вашу уникальность.

  Наши [url=https://tulpan-pmr.ru]жалюзи гофра[/url] – это сочетание элегантности и практичности. Они делают уют, фильтруют освещение и сохраняют вашу конфиденциальность. Выберите субстрат, цвет и отделка, и мы с удовольствием произведем текстильные занавеси, которые точно выделат характер вашего внутреннего оформления.

  Не ограничивайтесь шаблонными решениями. Вместе с нами, вы сможете создать текстильные шторы, которые будут комбинироваться с вашим уникальным вкусом. Доверьтесь нашей бригаде, и ваш дом станет помещением, где любой деталь выражает вашу личность.
  Подробнее на [url=https://tulpan-pmr.ru]http://www.sun-interio1.ru[/url].

  Закажите занавеси со складками у нас, и ваш обитель изменится в рай стиля и комфорта. Обращайтесь к нам, и мы поможем вам осуществить в жизнь ваши собственные грезы о совершенном внутреннем оформлении.
  Создайте свою собственную личную повествование оформления с нами. Откройте мир перспектив с гардинами со складками под по вашему заказу!

 9. Эффективное теплосбережение фасадов — благополучие и экономичность в своем коттедже!
  Согласитесь, ваш коттедж заслуживает первоклассного! Тепловая изоляция облицовки – не просто решение для экономии на отоплении, это инвестиция в комфорт и прочность вашего недвижимости.
  ✨ Почему теплоизоляция с специалистами?
  Опытность: Специалисты нашей компании – квалифицированные специалисты. Мы все заботимся о каждом элементе, чтобы обеспечить вашему дому идеальное тепловая изоляция.
  Затраты теплосбережения: Мы ценим ваш средства. [url=https://stroystandart-kirov.ru/]Стоимость утепления фасада[/url] – начиная от 1350 руб./кв.м. Это вклад в ваше комфортабельное будущее!
  Энергосберегающие технологии: Забудьте о потерях тепла! Наш подход не только сохраняют тепловую атмосферу, но и дарят вашему домовладению новый уровень комфорта энергоэффективности.
  Устроите свой домик тепловым и стильным и модным!
  Подробнее на [url=https://stroystandart-kirov.ru/]веб-сайте компании
  [/url]
  Не оставляйте свой жилье на произвольное решение. Доверьтесь специалистам нашей компании и создайте комфорт вместе с нами-специалистами!

 10. Эффективное утепление наружных стен — радость и экономичность в личном здании!
  Согласитесь, ваш недвижимость заслуживает превосходного! Термоизоляция облицовки – не всего лишь решение для сбережения на отопительных расходах, это вложение средств в благополучие и прочность вашего здания.
  ? Почему теплоизоляция с нами-мастерами?
  Искусство: Наша бригада – профессиональные. Мы заботимся о каждой, чтобы обеспечить вашему жилищу идеальное термоизоляция.
  Стоимость услуги термоизоляции: Наша компания ценим ваш бюджетные ограничения. [url=https://stroystandart-kirov.ru/]Утепление фасада цена за 1 м2 москва[/url] – начиная от 1350 руб./кв.м. Это вложение средств в ваше удобное будущее!
  Сберегательность: Забудьте о потерях тепла! Материалы, которые мы используем не только сохраняют тепловое уюта, но и дарят вашему жилищу новый уровень комфорта энергоэффективности.
  Превратите свой жилище теплым и уютным и стильным!
  Подробнее на [url=https://stroystandart-kirov.ru/]интернет-ресурсе
  [/url]
  Не передавайте свой дом на произвол судьбы. Доверьтесь нашей команде и создайте уют вместе с нашей командой!

 11. Забота о обители – это забота о вашем комфорте. Термомодернизация фасадов – это не только изысканный облик, но и обеспечение тепла в вашем уютном уголке. Мы, коллектив экспертов, предлагаем вам переделать ваш дом в идеальное место для жизни.
  Наши творческие работы – это не просто утепление, это творческий подход к каждому деталю. Мы предпочитаем совершенному сочетанию между визуальным восприятием и практической целесообразностью, чтобы ваш дом преобразился не только теплым и стильным, но и привлекательным.
  И самое существенное – доступные тарифы! Мы верим, что профессиональные услуги не должны быть сверхдорогими. [url=https://ppu-prof.ru/]Утепление фасадов в москве цена[/url] начинается всего от 1250 руб/м².
  Применение современных технологий и материалов высокого качества позволяют нам создавать изоляцию, которая долго сохраняет свои свойства и надежна. Забудьте о холодных стенах и дополнительных расходах на отопление – наше утепление станет вашим надежным защитником от холода.
  Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]http://www.ppu-prof.ru[/url]
  Не откладывайте на потом заботу о счастье в вашем уголке. Обращайтесь к опытным строителям, и ваш дом станет настоящим художественным творчеством, которое принесет вам не только тепло. Вместе мы создадим жилище, в котором вам будет по-настоящему уютно!

 12. Vous pouvez utiliser un logiciel de gestion des parents pour guider et surveiller le comportement des enfants sur Internet. Avec l’aide des 10 logiciels de gestion parentale les plus intelligents suivants, vous pouvez suivre l’historique des appels de votre enfant, l’historique de navigation, l’accès au contenu dangereux, les applications qu’il installe, etc.

 13. Meilleure application de contrôle parental pour protéger vos enfants – Moniteur secrètement secret GPS, SMS, appels, WhatsApp, Facebook, localisation. Vous pouvez surveiller à distance les activités du téléphone mobile après le téléchargement et installer l’apk sur le téléphone cible. https://www.mycellspy.com/fr/

 14. Дорогие Партнеры!
  Вводим вам последнее слово в мире дизайна интерьера – шторы плиссе. Если вы желаете к великолепию в всякой части вашего жилища, то эти гардины станут великолепным паттерном для вас.
  Что делает шторы плиссе настолько же оригинальными? Они сочетают в себе в себе шик, использование и полезность. Благодаря уникальной формации, современным материалам, шторы плиссе идеально подходят для какого угодно пространства, будь то светлица, ложа, плита или секретарское поле.
  Закажите [url=https://tulpan-pmr.ru]шторки плиссе на пластиковые окна[/url] – сформируйте уют и красоту в вашем доме!
  Чем понравятся шторы плиссе для вас? Во-первых, их уникальный проект, который прибавляет привлекательность и лоск вашему жилищу. Вы можете выбирать из разнородных структур, цветов и стилей, чтобы подчеркнуть отличительность вашего дома.
  Кроме того, шторы плиссе предлагают многочисленный набор функциональных вариантов. Они могут регулировать уровень освещения в помещении, гарантировать от солнечных лучей, предоставлять закрытость и создавать уютную обстановку в вашем доме.
  Наш сайт: [url=https://tulpan-pmr.ru]http://tulpan-pmr.ru[/url]
  Мы сами поможем вам выбрать шторы плиссе, которые замечательно соответствуют для вашего внутреннего пространства!

 15. Наша группа опытных мастеров завершена выдвинуть вам прогрессивные подходы, которые не только подарят прочную защиту от заморозков, но и подарят вашему зданию элегантный вид.
  Мы практикуем с новейшими составами, заверяя постоянный запас службы и прекрасные итоги. Теплоизоляция фронтонов – это не только экономия тепла на отапливании, но и внимание о экологии. Спасательные методы, какие мы осуществляем, способствуют не только своему, но и сохранению природных ресурсов.
  Самое первоочередное: [url=https://ppu-prof.ru/]Утепление стен снаружи цена за м2[/url] у нас открывается всего от 1250 рублей за квадратный метр! Это доступное решение, которое сделает ваш помещение в реальный теплый район с минимальными издержками.
  Наши примеры – это не единственно теплоизоляция, это созидание территории, в где всякий элемент показывает ваш личный моду. Мы берем во внимание все все ваши пожелания, чтобы сделать ваш дом еще более удобным и привлекательным.
  Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]http://ppu-prof.ru[/url]
  Не откладывайте дела о своем доме на потом! Обращайтесь к профессионалам, и мы сделаем ваш корпус не только тепличным, но и изысканнее. Заинтересовались? Подробнее о наших предложениях вы можете узнать на интернет-портале. Добро пожаловать в пределы благополучия и качественной работы.

 16. Мы коллектив профессиональных SEO-оптимизаторов, специализирующихся на продвижении сайтов в поисковых системах.
  Наша команда постигли успехи в своей области и предоставим вам доступ к нашему опыту и навыкам.
  Какими преимуществами вы сможете воспользоваться:
  • [url=https://seo-prodvizhenie-ulyanovsk1.ru/]продвижение интернет магазина заказать[/url]
  • Глубокий анализ вашего сайта и формирование индивидуального плана продвижения.
  • Улучшение контента и технических параметров вашего сайта для максимального эффекта.
  • Ежемесячный мониторинг и анализ данных для постоянного совершенствования вашего онлайн-присутствия.
  Подробнее [url=https://seo-prodvizhenie-ulyanovsk1.ru/]https://seo-prodvizhenie-ulyanovsk1.ru/[/url]
  Уже сейчас наши клиенты получают результаты: повышение посещаемости, улучшение позиций в поисковых запросах и, конечно же, рост бизнеса. У нас есть возможность предоставить вам бесплатную консультацию, для того чтобы обсудить ваши требования и разработать стратегию продвижения, соответствующую вашим целям и финансовым возможностям.
  Не упустите возможность увеличить прибыль вашего бизнеса в онлайн-мире. Свяжитесь с нами немедленно.

 17. Наша команда опытных специалистов проштудирована предоставить вам прогрессивные технологии, которые не только ассигнуруют прочную покров от прохлады, но и подарят вашему коттеджу модный вид.
  Мы эксплуатируем с современными материалами, гарантируя долгосрочный период работы и блестящие выходы. Теплоизоляция фронтонов – это не только сокращение расходов на подогреве, но и заботливость о экосистеме. Энергоспасающие технологии, какие мы применяем, способствуют не только жилищу, но и сохранению природы.
  Самое ключевое: [url=https://ppu-prof.ru/]Утепление фасада цена за кв м[/url] у нас открывается всего от 1250 рублей за квадратный метр! Это бюджетное решение, которое превратит ваш помещение в подлинный теплый локал с минимальными расходами.
  Наши произведения – это не только теплоизоляция, это образование площади, в где каждый компонент выражает ваш индивидуальный стиль. Мы примем во внимание все ваши просьбы, чтобы осуществить ваш дом еще более дружелюбным и привлекательным.
  Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]https://www.ppu-prof.ru[/url]
  Не откладывайте занятия о своем помещении на потом! Обращайтесь к мастерам, и мы сделаем ваш домик не только согретым, но и более элегантным. Заинтересовались? Подробнее о наших делах вы можете узнать на сайте компании. Добро пожаловать в пространство благополучия и стандартов.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *