Започване на нова работа – практически съвети

изтеглен файлПри започване на работа за първи път е възможно да се чувствате малко нервни. Може да изпитвате известно притеснение дали ще успеете да покриете очакванията на работодателя или пък дали ще вършите всичко както трябва. Необходимо е вашият работодател ясно да ви обясни подробностите, свързани с работата и да ви подкрепи като нов служител. Има някои неща, с които също трябва да сте наясно. В три последователни статии ще ви представим информация, свързана с тези неща, а именно:

практически съвети

как да се държим на работното място

– вашата работа и вашите колеги.

Практически съвети за започване на работа

Проверка от страна на работодателите

Когато започвате работа вашият работодател може да изиска от вас да му предоставите доказателство за вашата идентичност, например паспорт. Фирмата може също така да извърши и други проверки, като например да се свърже с бившите ви работодатели, чиито препоръки сте представили. За някои работни места може да се наложи да преминете и медицински преглед. Вашият работодател трябва да ви каже за това, преди да започнете работа.

Ако сте родени в друга страна, вашият работодател може да изиска от вас да му представите доказателства, че имате право да работите в Обединеното кралство.

Можете да разберете повече за тези проверки на интернет страницата на GOV.UK.

GOV.UK – employer checks

Вашият договор

Договорите за работа обикновено съдържат информация за неща като:

– почивните дни, които ви се полагат и които вие ще получите

– работните часове

– срока за подаване на предизвестие за напускане, което вие трябва да дадете на своя работодател, ако искате да оставите вашата работа

– срока за подаване на предизвести за уволнение или съкращение, което вашият работодател трябва да ви даде, ако иска да прекрати вашия договор.

Ако не получите договор, посъветвайте се с вашия работодател за това и потърсете обяснение!

Въвеждане в работата / встъпване в длъжност

Много работодатели ще ви предоставят въвеждащо обучение, когато започвате работа. Освен това те ще ви обяснят подробности, свързани с организацията и вашата роля в нея. Те могат да ви дадат наръчник на персонала, който може да бъде на хартиен носител или онлайн. Тази информация трябва да ви каже повечето от това, което трябва да знаете относно работната дейност на организацията. Това може да включва и информация за здравето и безопасността, за процедурите по пожаробезопасност и фирмената политика за превенция на тормоза на работното място.

Плащания и данъци

Когато започнете работа на трудов договор, вашият работодател става отговорен за приспадането на данъка върху доходите и здравноосигурителните вноски от вашата заплата, преди да я получите. Тази система се нарича PAYE (Pay As You Earn). Вие ще получите документи, отнасящи се до PAYE от HM Revenue & Customs (HMRC) и вашия работодател.

При всяко плащане, вашият работодател трябва да ви даде фиш. Това е квитанция за данъка, който сте платили, показваща подробности като:

– приходите ви преди облагането с данъци – вашето “брутно заплащане”

– размера на данъка върху доходите, осигурителни вноски и погасявания за студентски заем, ако имате такъв, които са били приспаднати от вашата заплата

– приходите ви след облагането с данъка – вашето “нетно заплащане”

– вашия данъчен номер

– номера на вашия работодател.

Дръжте всеки фиш, който сте получили при заплащането на сигурно място някъде в дома си. Ако сте платили твърде много данък, тези подробности може да се окажат важни и необходими, за да си го получите обратно. Ако не получите разписка за получената сума, кажете на вашия мениджър или ръководител.

Вие ще трябва да предоставите на работодателя си вашия национален застрахователен номер (National Insurance number / NIN), за да сте сигурни, че данъчните вноски за облагане на приходите и Националната застраховка, която плащате са правилно записани. Ще откриете вашия национален застрахователен номер на NIN картата или уведомителното писмо, което сте получили от HMRC, когато сте навършили 16 години.

Можете да получите повече информация, свързана с плащането на данъци на уебсайта на HMRC.

HMRC – starting your first job

Други документи, които да донесете

Обикновено работодателите изискват от своите нови служители и формуляр P45, който показва колко данъци сте платили. Те могат също така да поискат копие на диплом за завършено образование или специфична квалификация.

>> Следва – как да се държим на работното място

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *