Предупредителен период преди уволнение

Повечето служители имат законно право на предупредителен период преди уволнение. Много служители имат и други права в това отношение, по силата на трудовия им договор. Дори и нищо да не е написано в него, той съществува. Независимо от това, че договора или закона не ви дават право на минимален предупредителен период, вие можете да получите предупреждение. В повечето случаи, ако вашият работодател иска да ви уволни, той трябва да следва закона и процедурата за уволнение.

Кой няма законни права за минимално предупреждение?

Служителите, които нямат законни права за минимално предупреждение са:

  • тези, които са наети за по- малко от един календарен месец, но тези които имат договор за фиксиран период и са работили един месец имат право на предупреждение;
  • служителите на Короната;
  • моряците на кораб, регистрирани във Великобритания по силата на групово споразумение;
  • служителите, които са обвинение в масов непрофесионализъм. Обвинените могат да подадат жалба до служебния трибунал. За тази цел има строги времеви лимити.

Какъв е периода на предупреждението, което трябва да получите?

По закон всички служители имат право на минимален предупредителен период, освен в горе посочените случаи. Периодът е:

  • една седмица за служителите, които са работили в продължение на един месец, но по-малко от 2 години; или
  • две седмици, за които са работили в продължение на две пълни години; и
  • една допълнителна седмица за всяка година допълнителен стаж от датата, на която предупредителният период изтича, до максимум 12-месечен период, общо.

Договорно предупреждение

Трудовият ви договор може да ви дава право на по-голям предупредителен период от законния минимум, но никога няма как бъде по- малък , независимо от това какво пише в договора. Ако в него не е посочен такъв период, вие отново имате право на минимален. Например, ако всеки ваш колега във фирмата е получил 3-седмично предупреждение, и вие ще имате право на такова.

,,Благоразумно“ предупреждение

Ако нито закона или вашият трудов договор не ви предлагат предупредителен период, независимо от вида на договора, вие все пак имате възможност да получите ,,благоразумен“  период, който  зависи от периода, в който получавате заплащането си. Например, ако ви се плаща всяка седмица, можете да оспорвате с работодателя си, че една седмица е благоразумен период; ако ви се плаща всеки месец – един месец благоразумен период и т.н. Нямате право на такова предупреждение, ако сте освободени от работа поради непрофесионализъм.

На какъв предупредителен период има право работодателя?

Предупреждението, отправено към работодателя преди вашето напускане, трябва да е вписано в договора ви. Ако в договора не е упоменато какво да е предупреждението ви, тогава, ако например сте работили в продължение на един месец и повече, минималното предупреждение, което трябва да дадете е поне седмица, но ако сте работили за време под един месец, периодът трябва да е благоразумен. Ако според договора ви вие трябва да отправите предупреждение за по-голям период, трябва да спазите това. Вашият договор описва колко дълъг трябва да е предупредителния период, дали предупреждението трябва да е в писмен вариант и дали трябва да го връчите.

Ако напуснете работното място без да отправите необходимото предупреждение, вашият работодател може не ви изплати част или цялата сума от парите, които ви дължи. Работодателите нямат законно право да правят подобно нещо , но всичко зависи от това какво е написано в договора ви.

Заплащане през предупредителния период

Ако вършите нормалната си работа по време на предупредителния период ви се полага нормално заплащане.

Може и да нямате възможност да се трудите по време на предупредителния период, защото:

  • желаете да работите, но не ви се предоставя работа;
  • сте в отпуск;
  • сте болни.

Ако не работите поради една от тези причини, по закон вие пак трябва да получавате нормалното си заплащане. Изключение е, ако договорът ви дава минимум една седмица по-голям предупредителен период от законния,то тогава вие губите законното си право да ви се плаща по време на целия период и в този случай, ще имате право само на заплащането, посочено в договора ви.

Заплащане при уволнение без предупреждение

Ако работодателят ви ви освободи от работа без да ви отправи предупреждението, на което имате право по закон или по трудов договор, той е длъжен да ви изплати определена сума. Единственото изключение от това правило е когато сте били уволнени заради непрофесионализъм. Паричното обезщетение зависи от големината на предупредителния период, на който имате право. То трябва да бъде по размера на нормалната ви заплата. Например, ако имате право на 4-седмично предупреждение, ще имате право на обезщетение в размер заплатата ви за 3 седмици. Можете да имате право и на по-голяма сума, в зависимост от договора ви, затова трябва да го погледнете.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *